Autor fotografie na hlavní stránce: David Braunstein

Vánoční bohoslužby bratří premonstrátů – Dotek.